Welkom

Mogelijke verkeershinder in de Verbindingsstraat

Het Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurpunt voeren natuurherstelwerkzaamheden uit in de Kalmthoutse Heide in het gebied langs de Verbindingsstraat. Doel van de werken is om de duinen te herstellen in het kader van het LIFE HELVEX-project. Vanaf augustus 2015 tot maart 2016 is er daardoor hinder mogelijk voor wandelaars, fietsers, ruiters en vergunningshouders door het af en aanrijden van tractors en vrachtwagen.
Alvast onze excuses voor het eventuele ongemak.

Er worden geen gebieden afgesloten tijdens de werken. Het Grenspark blijft steeds bereikbaar.

INFO: LIFE HELVEX-project

WINTER
 
Tijdens het koudste seizoen van het jaar lijkt het wel alsof regen, wind en donkere dagen het ritme van ons leven bepalen. Maar soms is de temperatuur zo zacht en schijnt de zon zo heerlijk, dat je er niet kan aan weerstaan om de natuur in te trekken.
De regen van november was een weldaad voor vennen en natte heide. Mossen en korstmossen profiteren nu uitbundig van al het vocht. Rode heidelucifer, rendiermos en bekermos groeien graag tussen struikhei. Ruig haarmos vormt in de duinen grote tapijten die zich in de winter tooien met rosse sporenkapseltjes.  Foto: rood bekermos – F. Severin

Kijk je graag naar vogels? Ga dan eens op zoek naar smient, slobeend, krakeend, wintertaling en de prachtige pijlstaart. Zij vertoeven vaak op het Stappersven. Kolganzen en grauwe ganzen vind je in de natte weilanden waar ze in grote troepen pleisteren. Een typische wintervogel is de kruisbek.
 
In het bos klinkt zijn opvallende “tjuptjuptjup”. Hoog in de dennen ‘plukken’ ze dennenkegels. Regelmatig valt er eentje naar beneden, zodat je kan zien hoe ze met hun gekruiste snavel de schubben splijten om er de zaden uit te peuteren.
Foto: Grote kruisbek – T. Bakker

Als in januari de dagen gaan lengen, weergalmt het luide ‘krukrukru’ van de zwarte specht en zangvogels als grote lijster en vink laten dan al voorzichtig de eerste tonen van hun lied horen.

Nog een aanrader voor deze winter: deelnemen aan een beheerdag, een begeleide winterwandeling, een bezoek brengen aan het Bijenteeltmuseum of aan de tentoonstellingen in De Vroente. Alle info op deze website onder 'agenda/activiteiten'!

Foto: M. Slootmaekers

Wie graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het Grenspark, kan zich aanmelden om de nieuwsbrief 'Wissels' digitaal te ontvangen.

Met dank aan natuurfotograaf Marc Slootmaekers voor het ter beschikking stellen van foto's voor deze website en Hedwig Lauriks voor het herschrijven van de teksten.