Welkom

LENTE

Begin maart is het eindelijk zover: de zon lokt ons naar buiten, iedereen wil genieten van haar warme stralen. De lente is een mooi seizoen om een van de hoekjes van het Grenspark te verkennen.
Overal verwelkomen vogels ons met hun blijde gezang. In het bos weergalmt het ‘krukrukru’ van de zwarte specht, in de heide bakent de boomleeuwerik zijn territorium af door onafgebroken zijn welluidende ‘lululu’ te zingen. Boven je hoofd klinkt de miauwende kreet van de buizerd tijdens zijn baltsvlucht. Je dag kan niet meer stuk als je de jodelende roep van de wulp gehoord hebt.

Het water in vennen en natte heide is tijdens afgelopen winter goed aangevuld. Daarvan profiteert nu een hele onderwaterwereld. Na een lange winterslaap ontwaken in maart de bruine kikker en de heikikker. Van deze laatste vormen de mannetjes voortplantingskoren. Op de groene kikker moet je nog een maandje wachten, die blijft nog slapen tot eind april.

Wist je dat er in het Grenspark wel 4 soorten salamanders voorkomen? Meestal blijven alpenwatersalamander, kleine watersalamander, kamsalamander en vinpootsalamander vrij goed verborgen, maar af en toe zie je hen wel eens rondzwemmen. Heel stil zijn is dan de boodschap!
April is de maand van zandinsecten als spinnendoders, solitaire bijen en zandloopkevers. Ook de rugstreeppadden gaan weer op pad, dat merk je aan hun loopsporen in het zand.
Opmerkzame wandelaars kunnen in de maand mei uitkijken naar het groentje, een typische vlinder van natte heidegebieden.
Ook libellen als vuurjuffer, viervlek en venwitsnuit vliegen weer rond.
Berk en lijsterbes zijn de eerste bomen die zich met groene blaadjes tooien. Begin mei schiet het pijpenstrootje terug uit en komen de eerste zonnedauwplantjes boven. Als later op de maand de dennen gaan stuiven, weet je dat het bos binnenkort heerlijk naar hars geurt en dat de zomer in aantocht is.

 

Wie graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het Grenspark, kan zich aanmelden om de nieuwsbrief 'Wissels' digitaal te ontvangen.

Met dank aan natuurfotograaf Marc Slootmaekers voor het ter beschikking stellen van foto's voor deze website en Hedwig Lauriks voor het herschrijven van de teksten.