Welkom

WINTER

Een winterse wandeling: een verademing voor lichaam en geest in de donkere dagen voor Kerstmis, tijdens of na de drukte van het eindejaar. In het vochtige heidegebied vormen strogele vlaktes van pijpenstrootje het zo typische beeld van het winterseizoen.

Het bos biedt beschutting tegen het gure weer. Hevige wind zorgde voor afgebroken takken en omgevallen dode bomen. Deze vormen een gegeerde voedselbron voor vele organismen als bodemdiertjes, spinnen en insecten. Als de temperatuur redelijk zacht blijft, groeien er nog tot laat in de winter paddenstoelen als fopzwam, allerlei melkzwammen, trechterzwammen en mycena’s.
Polders, weilanden en grote vennen als het Stappersven zijn een rust- en foerageergebied voor vogels. Hoog in de lucht vliegen luidruchtige kolganzen, grauwe of Canadese ganzen over in V-formaties. Winterse eenden zijn smient, wintertaling, krakeend, slobeend en de mooie pijlstaart.

De lente is nog veraf, maar  reeds in januari reageren vogels op het lengen van de dagen. In het bos weergalmt het luide ‘krukrukru’ van de zwarte specht en zangvogels als vink, rietgors en grote lijster laten voorzichtig de eerste tonen van hun lied horen.
In de duinen loont het de mooie om ook het kleine niet te vergeten: korstmossen zoals de rode heidelucifer, rendiermos en bekermos groeien uitbundig tussen de struikhei. Ruig haarmos vormt grote tapijten die zich nu tooien met rosse sporenkapseltjes.

Ook de winter heeft zijn charmes: het is nu hét uitgelezen seizoen voor wie dik ingeduffeld wil genieten van prachtige zonsopgangen of onvergetelijk mooie zonsondergangen boven het open heidegebied.

 

Wie graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het Grenspark, kan zich aanmelden om de nieuwsbrief 'Wissels' digitaal te ontvangen.

Met dank aan natuurfotograaf Marc Slootmaekers voor het ter beschikking stellen van foto's voor deze website en Hedwig Lauriks voor het herschrijven van de teksten.