Beheerders samen op excursie naar Kruibeekse Polder

Naar jaarlijkse gewoonte gingen op 5 december de beheerders binnen het Grenspark samen op stap naar de Kruibeekse Polder.

In de voormiddag kregen beheerders en arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en medewerkers van het Grenspark uitleg over het Sigmaplan te Kruibeke en de ontwikkeling van het weidevogelgebied.

Nederlands

Nieuwe wissels nr. 53 komt begin december uit

Een nieuwe nieuwsbrief 'Wissels' komt begin december uit.
Deze extra editie van de nieuwsbrief zal volledig over het nieuwe Beleidsplan van het Grenspark gaan.
In deze uitgave zal u kunnen lezen over de stand van zaken van het plan en welke onderwerpen de komende tijd vooral aandacht zullen krijgen.

Nog geen abonnee op 'Wissels'?
Meldt u nu gratis aan via deze website.

Nederlands

Avond van de Grenspark vrijwilliger op 21-11-2013

Op 21 november organiseert het Grenspark een avond voor al de vrijwilligers die in het Grenspark actief zijn, monitorders, peters/meters van de wandelpaden, gidsen, redactieleden, begeleiders en kookmoeders van het Junior Ranger kamp, enz.
Ook geïnteresseerden die graag in de nabije toekomst willen meehelpen als vrijwilliger zijn welkom die avond.

Nederlands

Runderen verhuizen uit het gebied voor de winter

Vandaag werden alle Galloway runderen van het Agentschap voor Natuur & Bos verzameld om uit het gebied gehaald te worden voor de winteropvang.
Ze kregen de nodige behandelingen zoals inentingen en oormerken (voor de jonge dieren). De hele winter zullen ze opgevangen worden in Beerse om vanaf volgend voorjaar terug te keren naar het Grenspark voor begrazing in de Kalmthoutse Heide.

Nederlands

Meer hondenspeelplaatsen in en rond het Grenspark

In natuurgebieden is het verplicht om je honden aan de leiband te houden. Dit geldt ook voor het Grenspark.
Maar om de honden toch de kans te geven om vrij te kunnen rennen en spelen kan je met je trouwe viervoeter naar een hondenlosloopzone gaan.

Zo zijn er in het Grenspark al 2 mogelijkheden om je hond de pootjes te laten strekken, nl. in het Moretusbos in Putte (NL) en in de Noordpolder van Ossendrecht (ingang aan de Zouteweg).

Nederlands

De tweede digitale nieuwsbrief Wissels staat online

Iedereen die interesse heeft in het reilen en zeilen van het Grenspark kan zich gratis abonneren op de digitale Nieuwsbrief 'Wissels' via deze site.

De tweede digitale nieuwsbrief 'Wissels' is op 19 september jl. verstuurd naar alle abonnee's. Als u zich later dan 19/9 hebt ingeschreven als abonnee, dan zal u hem niet meer automatisch in uw mailbox aankrijgen. Geen nood, u kan de laatste 'Wissels', alsook alle vorige uitgaven nog altijd online bekijken via deze link.

Veel leesplezier!

Nederlands

Concept Natura 2000 beheerplannen in Brabant

Het Projectteam Natura 2000 Noord-Brabant heeft de nieuwe concept Natura 2000 beheerplannen online gezet. U kunt ze inzien via www.brabant.nl/natura2000.
Wij wil kan reageren op het plan/de plannen.
 
Het betreft de volgende beheerplannen:
Pompveld en Kornsche Boezem
Langstraat

Nederlands

Beheerwerken in gebied Stappersven - sept./okt. 2013 - Natuurpunt

Natuurpunt herstelt op verschillende plaatsen in het deelgebied ‘de Boterbergen’ het natuurlijk bos door de ooit aangeplante exoten zoals Amerikaanse eik en rododendron te verwijderen. De bladeren van deze soorten zorgen ervoor dat natuurlijke verjonging met inheemse bomen, maar ook een natuurlijke kruid- en struiklaag onmogelijk wordt.
 

Nederlands

Nieuwe Grensparkkrant

Er is een nieuwe Grensparkkrant uit sinds eind augustus 2013.
Voor deze krant hebben wij beroep gedaan op de Intermediagroep Adrem, die een fullcolor promotiekrant voor ons heeft uitgebracht op een oplage van 10.000 exemplaren.

Nederlands

Beheerwerken in de Kalmthoutse Heide - aug-sept 2013

Na de brand van mei 2011 wordt een stevig tandje bijgestoken in het beheer van de heide. Het gras pijpenstrootje is immers na de brand al snel weer gaan groeien. Struikhei en dophei herstellen zich veel trager en zij dreigen verdrongen te worden door het sneller groeiende pijpenstrootje. Er worden nu heel wat bijkomende beheermaatregelen genomen om de overheersing van het pijpenstrootje af te remmen en zo de groei van andere heidesoorten meer kansen te geven.

Nederlands

Pagina's