Infomoment Stilteonderzoek Kalmthoutse Heide: maandag 23 maart - 20 u

De Provincie Antwerpen zal starten met een stilteonderzoek in de Kalmthoutse heide.  Afhankelijk van de resultaten kan dit leiden tot een stiltelabel.  Met zo’n label geven beheerders en overheden rond de Kalmthoutse heide aan dat ze deze unieke plaats ook rustig en stil willen houden.  Een stiltelabel zorgt niet voor extra verplichtingen, maar toont een waarde aan die zeldzaam geworden is in Vlaanderen.

Nederlands

Afscheid coördinator Grenspark

Na 7 jaar het parkmanagement van het Grenspark onder mijn hoede te hebben mogen nemen, start ik op maandag 2 maart met een andere functie bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, te Utrecht.
 

Nederlands

Informatieavond over HELVEX project

Op donderdag 15 januari 2015 vond de informatieavond plaats over het HELVEX LIFE-project voor het grote publiek.

Een kleine veertig geïnteresseerden kwamen luisteren naar de voorstelling van het HELVEX project. Het publiek bestond uit omwonenden, natuurgidsen, geïnteresseerden,…

Nederlands

Dunningen in het Ravenhof

In het Ravenhof is de dunning gestart. Over bijna 13 ha is er iets meer dan 500 m³ gekapt en het hout ligt nu klaar om af te voeren.
Omwille van de regen net voor Kerst en het dooiwater liggen de wegen er momenteel slecht bij.
Zodra het weer het toelaat zullen de wandelwegen hersteld worden.

Nederlands

2 vacatures bij Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft in West-Brabant 2 vacatures voor medewerker beheer die extern geworven kunnen worden.
Een in Breda (schaal 5) en een in De Beemden (schaal 6).

Nederlands

Beheerwerken in de Keutelheide

In de Keutelheide, in beheer bij het Agentschap voor Natuur & Bos te Berendrecht is eind september ongeveer 1 ha geplagd.
Het betreft hier een open plaats waar pijpenstrootje de overhand had gekregen.

Nederlands

Project CaRelands Fase 2 gestart

Voor de tweede maal heeft het Europese programma Interreg IVa 2Zeeën het clusterproject CaRelands goedgekeurd.  Volgend op CaRelands – fase 1, is per direct gestart met deze tweede fase.  Samen met de 5 andere partners*  in Nederland en Vlaanderen wordt het komende jaar verder gewerkt aan de studie rondom de vermindering van koolstofreductie en de opwekking van hernieuwbare energie in waardevolle natuurgebieden en landschappen.  

Nederlands

Pagina's