Demonstratiemiddag CaRe-Lands: Koolstofreductie door Natuurgebieden

Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide werkte de voorbije jaren mee in het INTERREG 2 Zeeën project: CaRe-Lands (Carbon Reduction in Nature and Landscape Area’s). Dit project had tot doel om de kennis te vergroten rond de mogelijkheden voor natuurgebieden en landschappen om hun koolstofuitstoot terug te dringen. We doen dit samen met 7 Nederlandse, Belgische en Engelse partnerorganisaties. Met het Grenspark hebben wij ons gefocust op de denkpistes rond natuurbeheer en het gebruik van de hieruit vrijkomende biomassa.

Nederlands

Lancering strip : De Beestige Brug

Vandaag werd de lancering van de strip "De Beestige Brug" voorgesteld in De Vroente. Door middel van ludieke spelletjes konden kinderen en volwassen ondervinden hoe moeilijk dieren het soms hebben om veilig de overkant van de straat te bereiken.

Nederlands

Verbindingsstraat knelpunt voor amfibieëntrek

Afgelopen week was het zo ver. De biologische klok van onze inheemse amfibieën heeft hen gewekt. Bij de eerste nachtelijke temperaturen boven 5°C gepaard met wat regen ontwaken de kikkers, padden en salamanders uit een diepe winterslaap. Dan hebben ze één doel: eitjes leggen in een zuiver ven, gracht of vijver.

Nederlands

Infomoment Stilteonderzoek Kalmthoutse Heide: maandag 23 maart - 20 u

De Provincie Antwerpen zal starten met een stilteonderzoek in de Kalmthoutse heide.  Afhankelijk van de resultaten kan dit leiden tot een stiltelabel.  Met zo’n label geven beheerders en overheden rond de Kalmthoutse heide aan dat ze deze unieke plaats ook rustig en stil willen houden.  Een stiltelabel zorgt niet voor extra verplichtingen, maar toont een waarde aan die zeldzaam geworden is in Vlaanderen.

Nederlands

Afscheid coördinator Grenspark

Na 7 jaar het parkmanagement van het Grenspark onder mijn hoede te hebben mogen nemen, start ik op maandag 2 maart met een andere functie bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, te Utrecht.
 

Nederlands

Informatieavond over HELVEX project

Op donderdag 15 januari 2015 vond de informatieavond plaats over het HELVEX LIFE-project voor het grote publiek.

Een kleine veertig geïnteresseerden kwamen luisteren naar de voorstelling van het HELVEX project. Het publiek bestond uit omwonenden, natuurgidsen, geïnteresseerden,…

Nederlands

Dunningen in het Ravenhof

In het Ravenhof is de dunning gestart. Over bijna 13 ha is er iets meer dan 500 m³ gekapt en het hout ligt nu klaar om af te voeren.
Omwille van de regen net voor Kerst en het dooiwater liggen de wegen er momenteel slecht bij.
Zodra het weer het toelaat zullen de wandelwegen hersteld worden.

Nederlands

2 vacatures bij Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft in West-Brabant 2 vacatures voor medewerker beheer die extern geworven kunnen worden.
Een in Breda (schaal 5) en een in De Beemden (schaal 6).

Nederlands

Pagina's