Beheerwerken in de Keutelheide

In de Keutelheide, in beheer bij het Agentschap voor Natuur & Bos te Berendrecht is eind september ongeveer 1 ha geplagd.
Het betreft hier een open plaats waar pijpenstrootje de overhand had gekregen.

Nederlands

Project CaRelands Fase 2 gestart

Voor de tweede maal heeft het Europese programma Interreg IVa 2Zeeën het clusterproject CaRelands goedgekeurd.  Volgend op CaRelands – fase 1, is per direct gestart met deze tweede fase.  Samen met de 5 andere partners*  in Nederland en Vlaanderen wordt het komende jaar verder gewerkt aan de studie rondom de vermindering van koolstofreductie en de opwekking van hernieuwbare energie in waardevolle natuurgebieden en landschappen.  

Nederlands

Kindvriendelijk Bijenteeltmuseum

Voor (groot)ouders en (klein)kinderen van 6 tot 12 jaar staat dit najaar een vrolijke bij paraat in het Bijenteeltmuseum van Kalmthout: Billie de Bij maakt je bezoek dubbel zo plezant! In de rollende koffer zitten knutselgerief, werkbladen en verkleedpakjes verstopt. Aan de hand van doe-opdrachtjes ontdek je cel per cel wat er zo interessant is aan de bijen.

Nederlands

Nieuwe stagiaire aan de slag bij het Grenspark

Mijn naam is Denise de Kok en ik studeer aan de HZ, University of Applied Sciences in Vlissingen. Daar volg ik de opleiding Aquatische Ecotechnologie. Inmiddels zit ik in het derde studiejaar, waarin een stage van 5 maanden plaats vindt. Ik heb er voor gekozen mijn stage te volgen bij het Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide vanaf augustus 2014.

Nederlands

Groepje jonge gladde slangen gevonden

Op woensdag 27 augustus was één van de monitorders weer op zoek naar gladde slang in zijn deelgebied aan de Nederlandse zijde van het Grenspark. Groot was zijn verrassing toen hij op één locatie zowel een adult exemplaar als meerder juvenielen samen aantrof. Na wat telwerk bleek het te gaan om een totaal van 11 juveniele gladde slangen, waarvan een cluster van 9 dieren en een cluster van 2 dieren. De locatie waar de jongen gevonden werden was gekend bij de onderzoekers. Deze zomer werden er twee zwangere vrouwtjes waargenomen.

Nederlands

Nieuwe Beleidsplan Grenspark 2014-2025 op deze site

Het nieuwe Beleidsplan voor het Grenspark voor de periode 2014-2025 staat op de site.

U kan het hier raadplegen.

Nederlands

Fietspad Kalmthoutse Heide hernieuwd

Van 25 juni tot 30 juni werd het fietspad door de Kalmthoutse Heide vanaf de Putsesteenweg (De Vroente) tot aan de Korte Heuvelstraat afgesloten wegens onderhoudswerken. De wegbedekking van kiezel werd terug aangevuld en opnieuw gelijkgelegd.
Het fietspad is nu terug opengesteld. Er kan terug volop gefietst worden.

Nederlands

Kleine heidebrand snel onder controle

Op vrijdag 27 juni merkte een wandelaar ter hoogte van parking Zuid een beginnende heidebrand op en verwittigde de hulpdiensten. Het Kalmthoutse brandweerkorps rukte meteen uit en vroeg onmiddellijk versterking van het korps van Essen. Door de snelle inzet kon erger voorkomen worden, waarbij de gloednieuwe bosbrandwagen en de ondersteunde technologie zijn nut meer dan bewees. Slechts 150 m² werd getroffen. Na een klein uurtje konden de brandweermannen naar de kazerne terugkeren.

Info: Cerys Meredith, noodplanning, 0472 43 88 22,

Nederlands

Pagina's